11.11.2021 - OTWARTE OD 12:00

 
logo
Zadzwoń! 52 3579698
 
czas dostawy

Czas dostawy

35 min

Regulamin

Regulamin zamówień

PIZZERIA AL  CAPONE

Utworzony dnia 10-11-2010

Aktualizacja 01-2020

Definicje:

1.    Zamawiający to osoba która korzysta z sytemu zamówień internetowych prowadzonego przez Pizzeria Al Capone Tomasz Koszowski z siedzibą przy ulicy Kasztelańskiej 13 w Inowrocławiu

2.    Sprzedający to właściciel systemu zamówień internetowych prowadzonego przez Pizzeria Al Capone Tomasz Koszowski

3.    Zamówienie – za zamówienie uważa się wysłanie poprzez system zamówień internetowych pełnych danych wymaganych do realizacji zamówienia oraz określenia w nim produktów.

4.    System zamówień internetowych – jest to integralna część strony www.al-capone.com.pl, umożliwia składanie zamówień przez zamawiającego oraz dokonanie płatności przez system przelewy24.pl

5.    Dostawca – pracownik Pizzerii Al Capone Tomasz Koszowski zajmujący się doręczaniem i pobieraniem opłat za zamówienie

System zamówień internetowych: 

1.    Zamówienia składane są poprzez system zamówień internetowych dostępny na stronie www.al-capone.com.pl

2.    Minimalna kwota zamówienia wynosi 14 PLN. Opłata za dowóz wynosi 2,30 PLN. W przypadku zamówienia poniżej minimalnej kwoty doliczana jest różnica. Dowóz poza teren Inowrocławia wynosi 2 zł za każdy kilometr poza granice miasta.

3.    Realizacja zamówienia niezwłocznie po przyjęciu w systemie jeżeli wybrano płatność przy odbiorze lub akceptacji płatności jeżeli jest realizowana poprzez system płatności.pl. Termin realizacji zamówienia jest zgodny z zegarem na stronie www. Jednak może zostać wydłużony z przyczyn niezależnych tj., obłożenie pracy lokalu, warunki atmosferyczne i inne zdarzenia losowe. W takich przypadkach pracownik będzie informował telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail o wydłużonym czasie realizacji.

4.    Faktury VAT wystawiane są na żądanie. Prosimy o wypełnienie pola uwagi podczas składania zamówienia w którym należy podać pełne dane odbiorcy.

5.    Płatności za zamówienie można dokonać za pomocą systemu przelewy24.pl zintegrowanego z systemem zamówień internetowych oraz przy odbiorze zamówienia od dostawcy.

6.    Sprzedający zastrzega sobie możliwość nierealizowania zamówienia w którym

  • Podano niepełne dane adresowe/kontaktowe
  • Podano fikcyjne dane adresowe/kontaktowe
  • Wcześniejsze zamówienia pod wskazany adres okazywały się nieprawdziwe
  • Innych przesłanek które mogą wskazywać na próbę oszustwa.

7.    Ze złożonego zamówienia nie można zrezygnować. Odstępstwo od tego punktu regulaminu może podjąć jedynie sprzedający. W wypadku zamówień zapłaconych za pośrednictwem płatności.pl sprzedający zwraca środki na konto bankowe/kartę kredytową pomniejszoną o prowizje w wysokości 2% od zamówienia. Są to koszty jakie ponosi sprzedający związane ze zwrotem środków.

Wysłanie środków następuje najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych licząc od najbliższego dnia roboczego po anulowaniu transakcji.

8.    Każdy zarejestrowany zamawiający uczestniczy w programie lojalnościowym o nazwie „ punktuJESZ”. Regulamin programu jest dostępny na stronie www.al-capone.com.pl

9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do informowania odpowiednich organów ścigania w przypadku nagminnego składania zamówień które są próbą oszustwa. Przekazane zostaną niezwłocznie wszystkie logi z systemu zamówień internetowych.

10. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą zamawiający ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz ich usunięcie z bazy.

Reklamacje:

 

1. W przypadku niezgodności otrzymanego zamówienia oraz innych spornych sytuacji prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny 52 357 96 98 lub e-mail na adres reklamacje@al-capone.com.pl z dokładnym opisem zaistniałej sytuacji.


W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.