Przerwa techniczna

W dniu 17.09 tymczasowo wyłączyliśmy możliwość zamawiania przez stronę. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

 
logo
Zadzwoń! 52 3579698
 
czas dostawy

Czas dostawy

80 min

Regulamin

Regulamin zamówień

PIZZERIA AL  CAPONE

Utworzony dnia 10-11-2010

Aktualizacja 01-2020

Definicje:

1.    Zamawiający to osoba która korzysta z sytemu zamówień internetowych prowadzonego przez Pizzeria Al Capone Tomasz Koszowski z siedzibą przy ulicy Kasztelańskiej 13 w Inowrocławiu

2.    Sprzedający to właściciel systemu zamówień internetowych prowadzonego przez Pizzeria Al Capone Tomasz Koszowski

3.    Zamówienie – za zamówienie uważa się wysłanie poprzez system zamówień internetowych pełnych danych wymaganych do realizacji zamówienia oraz określenia w nim produktów.

4.    System zamówień internetowych – jest to integralna część strony www.al-capone.com.pl, umożliwia składanie zamówień przez zamawiającego oraz dokonanie płatności przez system przelewy24.pl

5.    Dostawca – pracownik Pizzerii Al Capone Tomasz Koszowski zajmujący się doręczaniem i pobieraniem opłat za zamówienie

System zamówień internetowych: 

1.    Zamówienia składane są poprzez system zamówień internetowych dostępny na stronie www.al-capone.com.pl

2.    Minimalna kwota zamówienia wynosi 14 PLN. Opłata za dowóz wynosi 2,30 PLN. W przypadku zamówienia poniżej minimalnej kwoty doliczana jest różnica. Dowóz poza teren Inowrocławia wynosi 2 zł za każdy kilometr poza granice miasta.

3.    Realizacja zamówienia niezwłocznie po przyjęciu w systemie jeżeli wybrano płatność przy odbiorze lub akceptacji płatności jeżeli jest realizowana poprzez system płatności.pl. Termin realizacji zamówienia jest zgodny z zegarem na stronie www. Jednak może zostać wydłużony z przyczyn niezależnych tj., obłożenie pracy lokalu, warunki atmosferyczne i inne zdarzenia losowe. W takich przypadkach pracownik będzie informował telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail o wydłużonym czasie realizacji.

4.    Faktury VAT wystawiane są na żądanie. Prosimy o wypełnienie pola uwagi podczas składania zamówienia w którym należy podać pełne dane odbiorcy.

5.    Płatności za zamówienie można dokonać za pomocą systemu przelewy24.pl zintegrowanego z systemem zamówień internetowych oraz przy odbiorze zamówienia od dostawcy.

6.    Sprzedający zastrzega sobie możliwość nierealizowania zamówienia w którym

  • Podano niepełne dane adresowe/kontaktowe
  • Podano fikcyjne dane adresowe/kontaktowe
  • Wcześniejsze zamówienia pod wskazany adres okazywały się nieprawdziwe
  • Innych przesłanek które mogą wskazywać na próbę oszustwa.

7.    Ze złożonego zamówienia nie można zrezygnować. Odstępstwo od tego punktu regulaminu może podjąć jedynie sprzedający. W wypadku zamówień zapłaconych za pośrednictwem płatności.pl sprzedający zwraca środki na konto bankowe/kartę kredytową pomniejszoną o prowizje w wysokości 2% od zamówienia. Są to koszty jakie ponosi sprzedający związane ze zwrotem środków.

Wysłanie środków następuje najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych licząc od najbliższego dnia roboczego po anulowaniu transakcji.

8.    Każdy zarejestrowany zamawiający uczestniczy w programie lojalnościowym o nazwie „ punktuJESZ”. Regulamin programu jest dostępny na stronie www.al-capone.com.pl

9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do informowania odpowiednich organów ścigania w przypadku nagminnego składania zamówień które są próbą oszustwa. Przekazane zostaną niezwłocznie wszystkie logi z systemu zamówień internetowych.

10. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą zamawiający ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz ich usunięcie z bazy.

Reklamacje:

 

1. W przypadku niezgodności otrzymanego zamówienia oraz innych spornych sytuacji prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny 52 357 96 98 lub e-mail na adres reklamacje@al-capone.com.pl z dokładnym opisem zaistniałej sytuacji.


W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.